Om personvernerklæringen


All behandling av personopplysninger på Legejobber.no skjer i henhold til norsk personvernlovgivning. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan Legejobber.no samler inn og bruker informasjon om besøkende på Legejobber.no.

Legejobber.no er organisert under Tidsskrift for Den norske legeforening, som er en del av Den norske legeforening. Legeforeningen, ved generalsekretær, er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysningene. Produktsjef for Legejobber.no har det daglige behandlingsansvaret for Legejobber.no.

Legejobber.no sitt ansvar


Behandling av personopplysninger

Behandlingen gjennomføres i tråd med personopplysningsloven, herunder EUs personvernforordning (GDPR) og tilhørende forskrifter. Dette omfatter tekniske og administrative tiltak, regelverk og kompetanse hos våre medarbeidere.

Eksterne samarbeidspartnere og tjenester
Legejobber.no utvikles i samarbeid med eksterne partnere. Samarbeidspartnerne har inngått databehandleravtaler med Legejobber.no, hvor det reguleres hva partnerne har tilgang til av personopplysninger og hvordan de skal behandles og sikres. Eksterne tjenester tilknyttet systemet støtter kravene i GDPR-forordningen.

Disse opplysningene samler vi inn


Registrering av annonsører

Annonsører som bestiller egne stillingsannonser registrerer seg som bruker med navn, e-post og telefonnummer. Disse opplysningene benyttes til identifisering ved innlogging på nettsidene og fakturering via Legejobber.no sitt regnskapssystem.

Behandlingsgrunnlaget for behandling av disse opplysningene er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b. Denne bestemmelsen tillater oss å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle en avtale.

Abonnement på stillingsannonser
Det er mulig å abonnere på stillingsannonser, slik at man får e-post når nye stillinger i søket publiseres. Vi lagrer din e-postadresse og hvilken type stillinger du er interessert i. E-postadresse blir ikke benyttet til andre formål enn utsending av stillingsannonser per mail. Vi deler ikke adressen med andre aktører.

Behandlingsgrunnlaget for behandling av e-postadressen for å abonnere på stillingsannonser er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a, samtykke. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake.

Søkeord
Legejobber.no lagrer informasjon om hvilke søkeord som benyttes i søkefeltet på Legejobber.no. Disse opplysningene lagres i søkemotoren Episerver Find. Informasjonen er anonym og benyttes bare til å bedre søket og videreutvikle løsningen.

Det behandles ikke personopplysninger når denne informasjonen lagres, og det er derfor ikke nødvendig med et behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen.

Registrering av opplysninger i CV-generator

Når du registrerer dine opplysninger i CV-generatoren, får du to valg. Enten behandles personopplysningene for din egen del, slik at du har et sted å lagre din CV. Dine opplysninger vil da ikke brukes til å sette deg i kontakt med arbeidsgivere.

Behandlingsgrunnlaget for lagring av CV er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a, samtykke. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake, og dermed slette CV-en fra våre systemer.

Om du selv ønsker det, kan personopplysningene i CV-en behandles for det formål å hjelpe deg med å finne en ny jobb. Målet er å sette arbeidssøkeren i kontakt med arbeidsgivere.

Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b, avtale. Registrering av dine opplysninger er nødvendig for at Legejobber.no skal kunne sette deg i kontakt med arbeidsgivere. Du kan når som helst avslutte denne avtalen om arbeidsformidling. Om du ønsker det, kan du i tillegg slette personopplysningene i CV-en, som nevnt ovenfor.

 

Informasjonskapsler
Legejobber.no benytter som de fleste andre nettsteder informasjonskapsler (cookies). Dette er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Informasjonskapslene brukes til ulike formål som blant annet statistikk, teknisk overvåkning og teknisk funksjonalitet.

Informasjonskapslene inneholder ingen personopplysninger, men du kan når som helst avslå å samtykke i lagring av informasjonskapsler.
Informasjonskapsler som er nødvendige for Legejobber.no er:

  • "ASP.NET_SessionId":
    Sesjonsinformasjonskapsel som er nødvendig for at nettstedet skal fungere, og blir definert når siden lastes. Informasjonskapselen blir slettet når du lukker nettleseren.
  • "ARRAffinity":
    Driftsmiljøkapsel som sørger for at lastbalanseringssystemet i Microsoft Azure fungerer som det skal. Informasjonskapselen blir slettet når du lukker nettleseren.

Behandlingsgrunnlaget for generering av anonym statistikk er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre og videreutvikle informasjon på nettsidene våre.


Statistikk og analyse

Legejobber.no samler inn opplysninger om besøkende på nettsteder. Formålet med bruk av statistikk er å forbedre og videreutvikle våre nettsider. For å analysere informasjonen bruker vi analyseverktøyet Google Analytics og Google Tag Manager.

Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er:

  • Hvor mange som besøker ulike sider
  • Hvor lenge besøket varer
  • Hvilke nettsteder brukerne kommer fra
  • Hvilke nettlesere som benyttes

Legejobber.no anonymiserer brukerens IP-adresse før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den anonymiserte IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Google servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Google retningslinjer for personvern.

Behandlingsgrunnlaget for generering av anonym statistikk er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre og videreutvikle informasjon på nettsidene våre.

Annonsevisninger
Legejobber.no bruker tjenesten AdButler for å styre annonsevisningene på nettsidene. AdButler måler hvor mange ganger en annonse blir vist, og sørger for en eventuell rotasjon av relevante annonser til hver enkelt besøkende. Opplysningene som samles inn er anonyme.

Se AdButlers cookie policy her.

Det behandles ikke personopplysninger når denne informasjonen lagres, og det er derfor ikke nødvendig med et behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen.

Dine rettigheter

Innsyn, korrigering eller sletting av personopplysninger
Du kan be oss om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg, rette feil i våre lagrede opplysninger eller slette dem fra våre systemer, ved å benytte kontaktinformasjonen under.

Vår sletteplikt
Legejobber.no har en plikt til å slette personopplysninger dersom ett av vilkårene i personvernforordningen artikkel 17 nr. 1 bokstav a) til f) er oppfylt.

Personvernforordningen artikkel 17 nr. 1 bokstav a) oppstiller en selvstendig plikt for den behandlingsansvarlige til å slette personopplysningene dersom de ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble samlet inn for. Legejobber.no vurderer det slik at behandling av personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet dersom en annonsør eller jobbsøker har vært inaktiv i fem år. Personopplysningene vil da slettes.

Sletteplikten gjelder ikke dersom ett av vilkårene i personvernforordningen artikkel 17 nr. 3 bokstav a) til e) er oppfylt.

Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du kontakter Datatilsynet på www.datatilsynet.no.

Kontakt oss
Hvis du har spørsmål eller ønsker å utøve dine rettigheter kan du sende en e-post til annonser@tidsskriftet.no. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Endringer i personvernerklæringen
Det kan forekomme endringer i vår personvernerklæring. Dato for siste endring er 17.03.2023. Vi oppfordrer interesserte til jevnlig å undersøke vår nettside for endringer. Dersom det gjøres vesentlige endringer i vår personvernerklæring vil vi informere særskilt om dette.