Papirannonser*

Format Størrelse Pris
Helside 185 x 245 43 000 kr
Halvside 185 x 112 24 600 kr
Halvside 90 x 245 24 600 kr
Kvartside 90 x 112 13 400 kr
1/8 side 90 x 45 10 100 kr

*Nettannonse på Legejobber.no er inkludert i prisen. Alle priser er eks. mva.
Nettannonse på Legejobber.no frem til søknadsfrist: 10 700 kr. 

 

Utgivelser av Tidsskrift for Den norske legeforening

Utgave Utgivelsesdato Frist stillingsannonser
14/2023 10. oktober 2023 25. september 2023
15/2023 24. oktober 2023 09. oktober 2023
16/2023 07. november 2023 23. oktober 2023
17/2023 21. november 2023 06. november 2023
18/2023 12. desember 2023 27. november 2023


Ekstra synlighet på Legejobber.no

Forsideprofilering: 4 600 kr
- Din annonse vil være en av de første annonsene en besøkende vil se. Varighet: 10 dager. 

Synlighet under valgt spesialitet: 2 600 kr
- Profilering av din annonse øverst på hovedsiden for valgt spesialitet. Best egnet til spesialiteter der det er mange stilllinger utlyst av gangen (f.eks. allmennmedisin og psykiatri). Varighet: 10 dager. 

Prioritert opplisting: 2 600 kr
- Din annonse vises på toppen av listen. Plass til maks 3 stk. (i rotasjon). Best egnet til spesialiteter der det er mange stilllinger utlyst av gangen (f.eks. allmennmedisin og psykiatri). Varighet: 10 dager

Ekstra synlighet på Tidsskriftet.no

NYHET! Fosideprofilering Tidsskriftet.no: Introtilbud 1 000 kr
- 200 00 ukentlige sievisninger. Intropris i begrenset periode

Nyhetsbrev: 3 600 kr
- Sendes ukentlig til ca. 30 000 leger. Velg hvilke(t) nyhetsbrev du ønsker å
synligjøre din annonse i.

Ekstra synlighet på Legeforeningen.no

Forsideprofilering: 3 600 kr
- 34 000 besøkende hver måned har mulighet til å se din annonse. Varighet: 10 dager.