Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
AiR søker primært etter spesialist innan fysikalsk medisin og rehabilitering, men søkjarar med spesialitet/klinisk erfaring innan allmenn-, arbeids- eller samfunnsmedisin er og aktuelle. Det kan og vera aktuelt for legar som ønskjer å ta spesialisering innan allmennmedisin.

AiR er svært utviklingsorientert, og ligg langt framme når det gjeld å nytte digitale verktøy i oppfølging og behandling av deltakarar. Dei siste åra har AiR satsa særleg på rehabilitering av unge vaksne (18-30 år).

Me arbeider i tverrfaglege team som består av lege, fysioterapeut, arbeidskonsulent, idrettspedagog og psykolog/samtaleterapeut. Som lege bidreg du med medisinsk fagleg kompetanse i klinisk praksis og tverrfaglege vurderingar.

Faglege kvalifikasjonar:
  • Norsk autorisasjon som lege
  • Erfaring frå og/eller interesse for fagfeltet arbeidsretta rehabilitering
  • God kommunikasjons- og samarbeidsevne
  • God skriftleg og munnleg framstillingsevne
  • Personlege eigenskapar vert vektlagde
Me tilbyr:
  • Eit spennande tverrfagleg arbeidsmiljø
  • Fagleg utvikling internt, gjennom vidareutdanning, kurs og eventuelt som del av eit spesialiserings løp
  • Arbeidstid: Kvardagar kl. 08.00-15.30
  • Konkurransedyktige løns- og pensjonsvilkår
  • Hjelp til å skaffe bustad
Om du er interessert i natur og friluftsliv vil omgjevnadane i Rauland kunne gje deg rike opplevingar gjennom alle årstider.

Les meir om AiR på: www.air.no . Me ser fram til å høyre frå deg.

Søknadsfrist 15. november 2023

For meir informasjon, kontakt:
Leiar klinikk AiR, Guri Sogn-Larssen, tlf. +47 414 33 433 / guri.sogn-larssen@air.no eller medisinskfagleg ansvarleg ved AiR, overlege Ottar Berg, tlf. +47 952 84 240
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Rehabiliteringssenteret AiR as
Kontaktpersoner
Navn: Guri Sogn-Larssen
Tittel: Leiar klinikk
Telefon: +47 414 33 433
E-post: guri.sogn-larssen@air.no
Navn: Ottar Berg
Tittel: Medisinskfagleg ansvarleg overlege
Telefon: 952 84 240
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Haddlandsvegen 20
3864 RAULAND